Giáo trình Hóa Chất cơ bản, Lý thuyết về ngôi sao màu ~ DẠY CẮT TÓC NAM